BANNER-CLINICA

LA CLÍNICA 

  • SALA D’ESPERA I RECEPCIÓ
  • CONSULTA 1
  • QUIRÒFAN (anestèssia inhalatòria, esterilització, monitorització )
  • APARELL DE RX DIGITAL
  • ECÒGRAF
  • LABORATORI
  • CONSULTA 2
  • PERRUQUERIA
  • HOSPITAL
  • SALA DE PERSONAL