BANNER-PLA-SALUT

La idea dels plans de salut és poder fer una medecina preventiva que ens permeti anticipar-nos a tots els problemes de salut que pugui desenvolupar el vostre gos o gat. Si contracteu un pla de salut us programarem tot un seguit de visites i actuacions veterinàries que ens permetran tenir un control continu de la salut i benestar del vostre gos o gat. Amb aquest pla de salut gaudireu d’uns serveis veterinaris de primera qualitat a un preu assequible.A més a més tindreu descomptes en tots els productes de botiga, pinsos, antiparasitaris i perruqueria.

CATEGORIES:

Gos Cadell:  0-12 mesos *  Més info

 Gos adult:  1 any- 7 anys  Més info

 Gos senior:  + 7 anys Més info

 Kitten:  0-12 mesos  Més info

Gat adult:  1-8 anys Més info

  Gat senior:  + 8 anys Més info

*Si el cadell s’incorpora al pla amb el microxip I totes o part de les vacunes posades pot entrar en la categoria de gos adult.Els imports de la quota seran anuals, i es podrán fer els pagaments trimestralment, però sempre amb el compromís de satisfer  el total de quota anual.El primer pagament es farà en efectiu en el momento de contractar el pla.En cas de defunció si no s’han amortitzat els serveis oferts en el pla o només part d’ells es deixarà de pagar la part proporcional de l’anualitat pendent.