CLÍNICA VETERINÀRIA

 • MEDECINA PREVENTIVA (vacunacions, desparasitació, controls geriàtrics)
 • MEDECINA INTERNA
 • CIRURGIA
 • ETOLOGIA
 • ANALÍTIQUES
 • HOSPITALITZACIÓ
 • ASSESSORAMENT NUTRICIONAL
 • VISITES D’ESPECIALISTES: oftalmologia, traumatologia, dermatologia, fisioteràpìa.
 • INCINERACIONS
 • PLANS DE SALUT 
 • PERRUQUERIA
 • LA CLÍNICA